Henkilötietojen käsittelykäytäntö

1. Yleiset säännökset

Tämä henkilötietojen käsittelykäytäntö on laadittu 27. heinäkuuta 2006 annetun liittovaltion lain vaatimusten mukaisesti. № 152-ФЗ "Henkilötiedoista", ja siinä määritetään henkilötietojen käsittelymenettely ja toimenpiteet henkilötietojen turvallisuuden varmistamiseksi sivuston ylläpitäjän toimesta gardenlux-fi.designluxpro.com (jäljempänä Operaattori).

 1. Operaattori asettaa toimintansa toteuttamisen tärkeimmäksi tavoitteeksi ja ehdoksi ihmisoikeuksien ja kansalaisoikeuksien sekä vapauksien kunnioittamisen henkilötietojensa käsittelyssä, mukaan lukien yksityisyyden, henkilökohtaisten ja perhesalaisuuksien suojaaminen.
 2. Tätä Operaattorin henkilötietojen käsittelyä koskevaa käytäntöä (jäljempänä - käytäntö) sovelletaan kaikkiin tietoihin, joita Operaattori voi saada verkkosivuston kävijöistähttps://gardenlux-fi.designluxpro.com.
 
2. Käytännössä käytetyt peruskäsitteet
 1. Automaattinen henkilötietojen käsittely - henkilötietojen käsittely tietotekniikkaa käyttäen;
 2. Henkilötietojen estäminen - henkilötietojen käsittelyn väliaikainen lopettaminen (lukuun ottamatta tapauksia, joissa käsittely on tarpeen henkilötietojen selventämiseksi);
 3. Verkkosivusto - joukko graafisia ja tietomateriaaleja sekä tietokoneohjelmia ja tietokantoja, jotka varmistavat niiden saatavuuden Internetissä verkko-osoitteessahttps://gardenlux-fi.designluxpro.com;
 4. Henkilötietojen tietojärjestelmä - tietokantoihin sisältyvä joukko henkilötietoja, jotka tarjoavat niiden tietotekniikan ja teknisten keinojen käsittelyn;
 5. Henkilötietojen henkilökohtaistaminen - toimet, joiden seurauksena on mahdotonta määrittää ilman lisätietojen käyttöä henkilötietojen kuuluminen tietylle Käyttäjälle tai muulle henkilötietojen kohteelle;
 6. Henkilötietojen käsittely - kaikki toiminnot (toiminnot) tai joukko toimintoja (toimintoja), jotka suoritetaan automatisointityökaluilla tai ilman tällaisten työkalujen käyttöä henkilötietojen kanssa, mukaan lukien kerääminen, tallentaminen, järjestelmällisyys, kerääminen, tallentaminen, selventäminen (päivitys, muutos), poiminta , henkilötietojen käyttö, siirto (jakelu, tarjoaminen, käyttö), yksilöinti, estäminen, poistaminen, tuhoaminen;
 7. Operaattori - valtion elin, kunnan elin, oikeushenkilö tai yksityishenkilö, itsenäisesti tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa, jotka järjestävät ja / tai suorittavat henkilötietojen käsittelyä, sekä määrittelevät henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, henkilötietojen koostumuksen käsiteltävä, toimet (toiminnot) suoritettava henkilötiedoilla;
 8. Henkilötiedot - kaikki tiedot, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti tiettyyn tai tunnistettavissa olevaan verkkosivuston käyttäjäänhttps://gardenlux-fi.designluxpro.com;
 9. Käyttäjä - kuka tahansa verkkosivuston kävijähttps://gardenlux-fi.designluxpro.com;
 10. Henkilötietojen toimittaminen - toimet, joiden tarkoituksena on paljastaa henkilötietoja tietylle henkilölle tai tietylle henkilöryhmälle;
 11. Henkilötietojen levittäminen - kaikki toimet, joiden tarkoituksena on paljastaa henkilötietoja määrittelemättömälle henkilöryhmälle (henkilötietojen siirto) tai tutustua rajoittamattoman määrän henkilöiden henkilötietoihin, mukaan lukien henkilötietojen paljastaminen tiedotusvälineissä, lähettäminen tieto- ja tietoliikenneverkot tai pääsyn tarjoaminen henkilötietoihin muulla tavalla;
 12. Henkilötietojen rajatylittävä siirto - henkilötietojen siirtäminen ulkomaisen valtion alueelle ulkomaisen valtion viranomaiselle, ulkomaiselle henkilölle tai ulkomaiselle oikeushenkilölle;
 13. Henkilötietojen tuhoaminen - kaikki toimet, joiden seurauksena henkilötiedot tuhoutuvat peruuttamattomasti siten, että on mahdotonta palauttaa henkilötietojen sisältöä henkilötietojen tietojärjestelmässä ja (tai) minkä seurauksena henkilötietojen aineelliset kantajat tuhoutuvat .
 
3. Operaattori voi käsitellä seuraavia käyttäjän henkilötietoja
 1. Koko nimi;
 2. Sähköpostiosoite;
 3. Lisäksi sivusto kerää ja käsittelee nimettömiä tietoja kävijöistä (mukaan lukien evästeet) Internet-tilastopalveluiden (Google Analytics ja muut) avulla.
 4. Edellä mainitut tiedot, jäljempänä politiikan tekstissä, yhdistyvät henkilötietojen yleisen käsitteen kanssa.
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
 1. Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn tarkoitus onkäyttäjälle ilmoittaminen lähettämällä sähköpostia; käyttäjälle pääsyn tarjoaminen verkkosivustolla oleviin palveluihin, tietoihin ja / tai materiaaleihin.
 2. Operaattorilla on myös oikeus lähettää käyttäjälle ilmoituksia uusista tuotteista ja palveluista, erikoistarjouksista ja erilaisista tapahtumista. Käyttäjä voi aina kieltäytyä vastaanottamasta informaatioviestejä lähettämällä sähköpostia Operaattorille merkitty "Vastuuvapauslauseke ilmoituksista uusista tuotteista ja palveluista sekä erikoistarjouksista".
 3. Internet-tilastopalveluiden avulla kerättyjä käyttäjien nimettömiä tietoja käytetään tietojen keräämiseen käyttäjien toimista sivustolla, sivuston ja sen sisällön laadun parantamiseen.
 
5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta
 1. Operaattori käsittelee käyttäjän henkilötietoja vain, jos käyttäjä täyttää ja / tai lähettää ne itsenäisesti verkkosivustolla olevien erityislomakkeiden kauttahttps://gardenlux-fi.designluxpro.com... Täyttämällä asianmukaiset lomakkeet ja / tai lähettämällä henkilötiedot Operaattorille Käyttäjä hyväksyy tämän käytännön.
 2. Operaattori käsittelee nimettömiä tietoja käyttäjästä, jos se on sallittua käyttäjän selaimen asetuksissa (evästeiden tallentaminen ja JavaScript-tekniikan käyttö ovat käytössä).
 
6. Menettely henkilötietojen keräämiseksi, tallentamiseksi, siirtämiseksi ja muuntyyppiseksi käsittelyksi

Operaattorin käsittelemien henkilötietojen turvallisuus varmistetaan toteuttamalla tarvittavia oikeudellisia, organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, jotta henkilötietojen suojaamisen alalla noudatetaan täysin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 1. Operaattori varmistaa henkilötietojen turvallisuuden ja toteuttaa kaikki mahdolliset toimenpiteet estääksesi luvattomien henkilöiden pääsyn henkilötietoihin.
 2. Käyttäjän henkilötietoja ei koskaan missään olosuhteissa siirretä kolmansille osapuolille, paitsi nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvissä tapauksissa.
 3. Henkilötietojen epätarkkuuksien paljastamiseksi Käyttäjä voi päivittää ne itsenäisesti lähettämällä ilmoituksen Operaattorille Operaattorin sähköpostiosoitteeseen. merkitty "Henkilökohtaisten tietojen päivittäminen".
 4. Henkilötietojen käsittelyaika on rajoittamaton. Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn lähettämällä ilmoituksen Operaattorille sähköpostitse Operaattorin sähköpostiosoitteeseen. merkitty "Suostumuksen peruuttaminen henkilötietojen käsittelyyn".
 
7. Henkilötietojen rajatylittävä siirto
 1. Ennen rajatylittävän henkilötietojen siirron aloittamista operaattorin on varmistettava, että ulkomainen valtio, jonka alueelle hänen on tarkoitus siirtää henkilötietoja, suojaa luotettavasti henkilötietojen henkilöiden oikeuksia.
 2. Henkilötietojen rajatylittävä siirto ulkomaiden alueella, jotka eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia, voidaan suorittaa vain, jos henkilötietojen kohteella on kirjallinen suostumus henkilötietojensa rajatylittävään siirtoon ja / tai suorittamiseen sopimuksen, jonka osapuolena henkilötietojen kohde on.
 
8. Loppusäännökset
 1. Käyttäjä voi saada selvityksiä henkilötietojensa käsittelyä koskevista kiinnostavista asioista ottamalla yhteyttä operaattoriin sähköpostitse.
 2. Tämä asiakirja heijastaa kaikkia operaattorin muutoksia henkilötietojen käsittelykäytäntöön. Käytäntö on voimassa toistaiseksi, kunnes se korvataan uudella versiolla.
 3. Käytännön nykyinen versio on vapaasti saatavilla Internetissä osoitteessahttps://gardenlux-fi.designluxpro.com/politika-konfidentsialnosti-i-kontenta.

Puutarha

Kukat

Rakentaminen